top of page
Search

הרהור 10 - היכולת לבחור

Updated: Jul 20, 2022


An illustration of a head with gear wheels near it

בסיפור העתיק, הבהגווד גיטה (השיר האלוהי) מתקיים דיאלוג של שאלות ותשובות בין ארג'ונה- לוחם חסר דופי והאל קרישנה בדמות אדם. תוך כדי סיפור ומתוך השאלות שארג'ונה שואל את קרישנה, נפרשת בפני הקורא תפיסת העולם על פי היוגה – נקודת המוצא שלה ולאן היא מכוונת את ההולך בשבילי חכמתה.

אחת השאלות שארג'ונה שואל את קרישנה היא מדוע בני האדם חוזרים על הטעויות שלהם שוב ושוב. לפעמים הטעויות נעשות מתוך חוסר תשומת לב ולפעמים מתוך הבנה שמילים שאנחנו אומרים ומעשים שאנחנו עושים הם שגויים ובכל זאת באופן הכי טבעי הם קרו. גם אנשים משכילים ביותר טועים בתגובות שלהם, אין קשר למידת IQ.

ארג'ונה שואל שאלה כל כך חשובה וכל כך בסיסית בקיום שלנו – האם אנחנו יכולים לשנות את הטבע שלנו?

כשאנחנו עושים טעות אנחנו מיד עונים לעצמנו ולאחרים שלטעות זה אנושי, אחרת היינו רובוטים.

וזה נכון, לטעות זה אנושי.

לפעמים אנחנו יודעים כיצד נכון לפעול אבל לא רוצים לבחור בדרך הזאת, ולפעמים אנחנו גם יודעים מה לא נכון לעשות ולא מצליחים להימנע מתגובה לא נכונה. כשאנחנו טועים אנחנו בכוונה או בלי כוונה פוגעים- במישהו אחר או בעצמנו.. השאלה היא איך מצמצמים את כמות הטעויות ומגדילים את איכות הפעולה שלנו בעולם.

אני אדגיש בתחילת המאמר שלפי תפיסת היוגה פעולה = מחשבה, מילה ומעשה.

וקרישנה מסביר את התבנית של המנגנון האנושי האוטומטי ואומר שהמקור לכל פעולה הוא התת מודע. אין לנו גישה אליו ולכן התכנים שעולים ממנו לא בשליטתנו. התת מודע מורכב מהרגלים, מהטבעות ב- DNA ומי שמאמין אז גם מהטבעות מגלגולים קודמים שלנו. להטבעות בסנסקריט קוראים סאמסקרות (SAMSKARA).

אנחנו נולדים עם העדפות לטעמים מסוימים, למשחקים מסוימים, אנחנו גדלים ומעדיפים סוג מסוים של חברים, נבחר את החוגים המועדפים עלינו ונמנע מאלו שלא מעניינים אותנו ובהמשך נמשך לבני זוג שמתאימים לתבניות שלנו וכן הלאה.

הבסיס של כל ההרגלים יושב על שני כוחות נגדיים שהזכרתי בהרהורים הקודמים והם משיכה ודחייה (ראגה ו-דוושה).

כשיש לנו העדפה למשהו מסוים אנחנו נרצה לצרוך אותו עוד ולשחזר את תחושת הנועם שהוא גורם לנו. ראגה.

כשיש לנו דחייה כלפיי דברים מסוימים אנחנו נרצה להרחיק מעלינו כי הם מעוררים בנו תחושות לא נעימות. דוושה.

כאמור המארג הזה שיושב בתת מודע קובע את האופן שנפעל בכל מצב, באופן שנחווה כל חוויה, ועמוק יותר מזה- משפיע על נקודת המבט שלנו על העולם. זאת למעשה נקודת המוצא שלנו לפעולה בעולם והיא לא נגישה לנו!

הביטוי של התת מודע במחשבה, במילה ובמעשה הוא כל כך מהיר שאנחנו מוצאים את עצמנו מתחרטים לא מעט על המילים שנאמרו או על המעשים שנעשו. לפעמים אנחנו גם לא מרגישים חרטה אלא פועלים באופן פוגעני וחושבים שעשינו את הדבר הנכון.