top of page
Search

הרהור 13 | ענן לא נולד ולא מת

Updated: May 3, 2022


an illustration of a man waring a suit, sitting inside a drifting empty bottle

אני יושבת על כסא וכותבת על המחשב.

הכל מרגיש מאוד מוחשי. נוכח. מוצק. בלתי ניתן לערעור.

האם התחושה הזאת היא אמת? מהי האמת ?


הפיזיקאים יטענו, בטון בטוח, שהכסא שעליו אני יושבת והמחשב שעליו אני מתקתקת

עשויים מאטומים שהם 99% חלל ורק 1% חומר. האופן שאני חווה את הכסא והמחשב כחומריים ו"אמיתיים", הם בעיקר חלל!

אפשר לומר שהחוויה הסובייקטיבית שלי עומדת בסטירה מצלצלת ביחס לידיעה האובייקטיבית!

והאמר הזה עומד על קוצו של אחוז החומר הבודד הזה.


הפיזיקה גורסת שהכל חומר. שהנפש או חלקים ממנה הם חומר שניתן לחישוב. זאת אומרת שהמח, גוש הבשר, הוא חומרה שעליה אפשר להריץ כל מיני תוכנות. במובן הזה הנפש היא תוכנה, חישוב של חלקיקים. נשאלת השאלה האם העולם הפנימי העשיר שאנחנו חווים כשאנחנו קוראים שירה או מתפללים הם בסך הכל אטומים שנעים בגוף בשר?


הענן לא נוצר ולא מת- משפט שתבע הנזיר טיך נהאת האן שמתכוון לומר שהחלקיקים של הענן היו קיימים בקוסמוס עוד לפני שהפכו לענן וממשיכים הלאה לצורת קיום אחרת כשהענן שוב משנה צורה. פרופסור אורלי שנקר, חוקרת של הפילוסופיה של הפיזיקה מתייחסת לאמירה הזאת בהקשר לתפיסת העצמי, האגו, כפי שנתפס בחברה המערבית: האמירה שאנחנו נוצרים מאיפשהו ובסוף נספגים בחזרה לתוך משהו, מצביעה שאנחנו לא שונים מענן. ובחברה שמערכת האמונות שלה האגו נתפס כמרכז חווית הקיום ובשמו מוכנים להרוג ולהיהרג, אמירה כזו אינה מתקבלת על הדעת. ועל אף שהמדע טוען שגם האגו (סך המחשבות והרגשות) הוא בסך הכל צורה נוספת של חומר, הוא אינו מיטיב לגשר על הפער שנוצר בין הממצאים המדעיים לתחושת חווית הפגיעה בדימוי העצמי של האגו.


מחובתו של המדע להסביר את החוויות, שאם לא כן, הוא סתם מספר לנו סיפור על איזה עולם בלי קשר לניסיון שלנו, שהחוויה היא שעומדת בבסיסו.

אפשר לטעון לצורך העניין שהרוח שמפעילה את המדען-החוקר גורמת לו לחוות את הניסוי באופן שהוא חווה את רוחו שלו. וכשהמדע לא יודע להסביר את החוויה שמתרחשת ברוחו של המדען אז למעשה המדע כושל בתפקידו, טוענת שנקר.


על אותו משקל המדע לא יודע להסביר את חוויית התודעה או הנשמה. מבחינתו התודעה שייכת לממלכת הרוח, ואם היא לא חומר היא לא נמדדת ונחקרת באמצעים מדעיים. כיום המדע התחיל לעשות את צעדיו הראשונים בתחומי המחקר בכל הנוגע לתודעה האנושית.


אני לא באה לצאת נגד המדע, חלילה. אני רוצה להציג אלטרנטיבה למדע. אולי עוד אמת למערכת האמונות שלנו שמתבססת על ידיעה מתוך חוויה ישירה. חווית חיבור למאגר ידע שלא זקוק לנוסחאות ואינו זקוק למיקרוסקופ ובטח לא לשורת תקציב במשרת המדען.


היוגים הקדומים, הרישים, תעדו בכתב לפני 5000 שנה את מה שהמדע היום נכשל להוכיח.

אם במדע יכול להתקיים דיסוננס בין החוויה וה