top of page
Search

הרהור 22 | יוגה, פנים רבות לה

Updated: Jan 8יוגה סוטרה הוא מדריך מעשי להארה. כתב אותה הקדוש פטנג'לי שהעניק לאנושות מספר מתנות כמו גם את תורת הריפוי ההודית, האיורוודה, שנכנסת לחיינו יותר ויותר.

פטנג'לי מסביר דרך משפטים קצרים, כמעט מוצפנים, על היוגי המקדיש את חייו לשחרור מחוסר הסיפוק התמידי, בדיוק כמו כל בן אנוש שמחפש חיים פחות לחוצים, סוערים, אלימים וקונפליקטיבים. גם היוגי חותר לשחרור מהחיים שלעיתים מרגישים שסוגרים עלינו ואנו וחסרי שליטה מול החיצים שהיקום שולח לעברינו.


כולנו נמצאים במצבי התפתחות שונים בנקודת זמן מסוימת. יכולת הבנה והבחנה היא תוצר של התפתחות זו ומתבטאת ביכולת הקוגניטיבית, הרגשית, הפיזית והמודעת שלנו.

מי שמתרגל בשיעורי יוגה מכיר את ההשפעה הנעימה שלתרגול יש על כל חלקי ההוויה שלנו.

מטרת המאמר היא להציג בתמציתיות את עיקרי הפילוסופיה של היוגה ואת הזרמים השונים שמייצגים אותה. אם החלטתם להעמיק קצת יותר בדרך, תגלו שחלק מהתפיסות עומדות בסתירה מוחלטת זו מזו, וכיצד תדעו באיזו דרך לבחור? בכוונתי לשפוך אור על ההבדלים ביניהן.


חשוב להבהיר כבר בתחילת המאמר שהפילוסופיה של המזרח שונה במהותה מהפילוסופיה של המערב.

השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב, ועובדה זו מספיקה כדי לומר שדרכי החיים שלהן שונות.

ציטוט מויקיפדיה:

"הפילוסופיה המערבית עוסקת בחקר באופן אנליטי בנושאים שונים כמו:

ההכרה האנושית, קיום, מציאות, נפש, היגיון, מוסר, אושר, אמת, סיבתיות, ידע ושפה – גישתה של הפילוסופיה לשאלות אלה היא גישה ביקורתית, שיטתית, מעמיקה ומסתמכת על בניית טיעונים"


חשיבה מערבית היא מדעית, הגיונית, רציונלית, מטריאליסטית ואינדיבידואליסטית.

לעומתה הפילוסופיה של המזרח היא רוחנית ומיסטית, המחפשת את האמת והאושר הפנימי. דרך נוספת לומר זאת היא שהפילוסופיה של המערב מנסה לפרק ולחבר מחדש מושגים מתחומי החיים, בעוד שהפילוסופיה של המזרח מובילה לדרך חיים. ולכן, כאנשי תרבות המערב, בבואנו ללמוד את הפילוסופיה של היוגה אנו לומדים לתפוס את המציאות באופן שונה מכפי שהיא מוכרת לנו משחר הילדות.


לארבעה זרמים מרכזיים מחולקת הפילוסופיה של היוגה שלכולן מכנה משותף והוא